Ugrás a tartalomhoz

🛒 Fizetés utánvétellel | ☎️ Telefonos rendelés: +36 1 701 0660

A weboldal használati feltételei

Üdvözöljük weboldalunkon ("lavunda.hu";). Ezek a "Felhasználási feltételek"; szabályozzák a LAVUNDA.HU weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát.
A weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, valamint a LAVUNDA.HU-n történő termékvásárlás azon a feltételezésen alapul, hogy a weboldal végberendezésről történő betöltésével a Felhasználó beleegyezik, hogy tudomásul veszi a hatályos Általános Felhasználási Feltételeket és azok alkalmazását .
A jelen általános szerződési feltételek olyan megállapodást képeznek, amely a DongGuan City YunLing Electronic Technology co., ltd. mint a www.lavunda.hu weboldal üzemeltetője és a végfelhasználók közötti kapcsolatot szabályozza.

Ez a megállapodás a weboldalon elérhető információs szolgáltatásokra és rendszerekre, annak mobilverzióira, valamint minden egyéb, a weboldalhoz kapcsolódó vagy kapcsolódó alkalmazásra és szolgáltatásra vonatkozik. Ez a megállapodás mindaddig érvényes, amíg a Felhasználó meg nem szünteti a weboldalon elérhető szolgáltatások használatát.

A DongGuan City YunLing Electronic Technology co., ltd. egy kereskedelmi társaság, amelynek székhelye és ügyvezetése: Room 201 , NO.2 Zhongwuwei shangyue 2nd street. A vállalat a cégjegyzékben és a nyilvántartó ügynökség nonprofit szervezetek nyilvántartásában a 91441900MA4UTXQG6H UIC/Unique azonosító szám alatt szerepel.

Egyéb jogi információkért kérjük, olvassa el a LAVUNDA.HU Általános értékesítési feltételek , Visszáru politika és Személyes adatokra vonatkozó politika szakaszokat .
A weboldal célja a következő fő irányokban képzelhető el:

1. A felhasználók tájékoztatása a vállalat tevékenységéről, történetéről, jövőképéről, küldetéséről, értékeiről, vállalati és társadalmi felelősségvállalásáról, valamint az általa kínált termékekről és szolgáltatásokról.
2. Hozzáférés biztosítása egy olyan platformhoz, amelyen keresztül a felhasználók online megrendelhetik az árukat, adásvételi szerződéseket köthetnek a Társaság által kínált árukra vonatkozóan, és megoszthatják véleményüket és értékeléseiket a kínált termékekről.
3. A weboldal felhasználóinak tájékoztatása a céggel való kapcsolatfelvétel részleteiről. Ha további információra van szükségük, kérdezhetnek a kínált termékekről és szolgáltatásokról, megjegyzéseket vagy ajánlásokat küldhetnek, valamint tájékoztatást kaphatnak a jogaikról és azok gyakorlásának módjáról.
A LAVUNDA.HU-hoz való hozzáférés és annak használata, beleértve a weboldalak megjelenítését, a LAVUNDA.HU-val és a kapcsolódó weboldalakkal és közösségi médiaforrásokkal való kommunikációt, a weboldalon történő vásárlásokat, a felhasználók kizárólag személyes célokból végzik, amelyek semmilyen módon nem hozhatók kapcsolatba kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai tevékenységgel.

A LAVUNDA.HU nem vállal felelősséget a weboldal és annak tartalmának olyan felhasználó általi használatáért, amely nem felel meg a törvényeknek és a jogszabályoknak. Különösen a harmadik félre vonatkozó valótlan, hamis információk vagy adatok megadásáért (abban az esetben, ha a harmadik fél nem adta beleegyezését) és az ilyen adatokkal vagy információkkal való visszaélésért vonható felelősségre.

1. Regisztráció és kommunikáció
Ha használni szeretné szolgáltatásainkat, akkor nagykorúnak kell lennie, és el kell fogadnia ezeket a feltételeket. A jelen feltételek elfogadásával a Felhasználó vállalja, hogy a megadott elektronikus kommunikációs csatornákon - telefon, e-mail, SMS és egyéb elektronikus csatornákon - keresztül kommunikál vele. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldal címzettje lesz, és elektronikus nyilatkozatokat kap a weboldalról és annak adminisztrátorától.

A felek megállapodnak abban, hogy az e-mailek elektronikus nyilatkozatoknak minősülnek, és hogy a kísérő információk az ilyen elektronikus nyilatkozatok szerzőjének azonosítását és elektronikus aláírását jelentik, amelynek a felek a kapcsolataikban a saját kezű aláírás értékét tulajdonítják.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez a termékek megvásárlására is lehetőség van a weboldalon történő regisztrációval. A regisztráció ingyenes. A felhasználó bármikor törölheti regisztrációját. A felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során és a megrendeléskor is teljes körű, valós és pontos adatokat ad meg, anélkül, hogy fiókot regisztrálna. A hozzáférési jogok személyesek, és nem ruházhatók át harmadik félre. Nem vállalunk felelősséget a fiókjához való jogosulatlan hozzáférésért. 

2. Szellemi tulajdonjogok
A Felhasználónak joga van a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz való valós idejű (online) hozzáférésre, a hozzáférési követelményeknek megfelelően.

A Felhasználónak biztosított hozzáférési jog nem foglalja magában az információk másolásának vagy sokszorosításának, illetve a védett szellemi vagy ipari tulajdon felhasználásának jogát, kivéve a személyes használatra szánt információk kis részét, feltéve, hogy az ilyen felhasználás nem sérti a felhasználó jogos érdekeit. a szerzők vagy a szellemi vagy ipari tulajdonjogok jogosultjainak jogos érdekeit, és a másolás vagy sokszorosítás nem kereskedelmi célú.

A LAVUNDA.HU tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a műveket, fényképeket, képeket, párbeszédeket, zenét, hangokat, videókat, dokumentumokat, rajzokat, grafikákat, logókat és minden más anyagot, amelyek a LAVUNDA.HU-n bármilyen formátumban megjelennek, beleértve a menüket, weboldalakat, grafikákat, színeket, diagramokat, eszközöket, betűtípusokat, webdesignt, diagramokat, terveket, módszereket, eljárásokat, funkciókat és szoftvereket, amelyek a LAVUNDA.HU részét képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak, és minden más LAVUNDA.HU-t a szellemi tulajdonjogok és a jogtulajdonosok jogai védik. A LAVUNDA.HU és tartalmának egészben vagy részben történő bármilyen formában történő reprodukálása a LAVUNDA.HU írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A LAVUNDA.HU kizárólagos joggal rendelkezik a LAVUNDA.HU és tartalmának (közvetlen vagy közvetett, ideiglenes vagy végleges, vagy bármilyen más okból, vagy bármilyen formában, részben vagy egészben történő) reprodukálásának engedélyezésére vagy megtiltására.

A LAVUNDA.HU-n közzétett művek szerzői bármikor jogosan követelhetik műveik szerzői jogát, és ellenállhatnak műveik bármilyen elferdítésének vagy egyéb módosításának, beleértve műveik esetleges módosítását is, amely. hátrányosan érintheti az érintett szerzők megbecsülését és hírnevét.

Honlapunk felhasználói kötelesek tiszteletben tartani azon szerzők szerzői jogait, akik műveiket a LAVUNDA.HU-n közzétették, vagy a LAVUNDA.HU-val együttműködve új, kifejező és művészi alkotásokat hoztak létre, amelyeket nem csak a honlapon való közzétételre szántak, hanem a honlap szerves részét képezik. is képezik. A weboldal tartalma vagy a szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjogok által védett egyedi alkotások semmilyen módon vagy formában nem használhatók fel.

3. Védjegyek és domainnevek
DongGuan City YunLing Electronic Technology co., ltd a kizárólagos tulajdonosa a "LAVUNDA" logóknak és bejegyzett védjegyeknek, valamint bármely más szolgáltatásnak, amely tartalmazza a "LAVUNDA"; szót és a "LAVUNDA"; domain nevet.
A DongGuan City YunLing Electronic Technology co., ltd. jogosult saját márkájának kizárólagos használatára.
A DongGuan City YunLing Electronic Technology co., ltd. engedélye nélkül tilos ezeket a védjegyeket más termékek vagy szolgáltatások esetében használni.

4. Más weboldalakra mutató linkek
A LAVUNDA.HU olyan más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak a LAVUNDA.HU-hoz.

A LAVUNDA.HU nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat vagy azok tartalmát. A LAVUNDA.HU nem felelős ezen weboldalak tartalmáért és/vagy az általuk elfogadott szabályokért, de nem kizárólag az Ön személyes adataival kapcsolatban, amikor Ön ezeket a weboldalakat látogatja. Ezek a harmadik felek valószínűleg gyűjtik a felhasználók személyes adatait, amelyek rendszereire az általuk elfogadott általános használati és adatvédelmi feltételek vonatkoznak. Kérjük, hogy amikor a LAVUNDA.HU weboldalon található linkeken keresztül meglátogatja ezeket a weboldalakat, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatukat. Felhasználási feltételeink és adatvédelmi szabályzatunk nem vonatkozik a harmadik felek weboldalaira.

5. A tartalom felhasználási feltételei
A LAVUNDA.HU minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a weboldalán olyan tartalmak közzétételét, amelyekről feltételezhető, hogy sértik a polgári meggyőződést vagy az emberi jogokat és méltóságot annak minden formájában és megnyilvánulásában. A LAVUNDA.HU azonban nem garantálja, hogy a weboldal tartalma bármely közönség számára megfelelő vagy jogszerű, illetve hogy az minden országban jogszerű.

Abban az esetben, ha az ilyen tartalom bármelyik országban illegálisnak minősül, nem vállalunk felelősséget az Ön döntéséért, hogy meglátogatja és használja weboldalunkat. Ha mégis úgy dönt, hogy használja, tájékoztatjuk, hogy a LAVUNDA.HU. szolgáltatásait teljes mértékben saját felelősségére veszi igénybe.
A LAVUNDA.HU lépéseket tesz annak érdekében, hogy a LAVUNDA.HU tartalma helyes legyen, és ne tartalmazzon hamis vagy elavult információkat. A LAVUNDA.HU azonban nem vállal felelősséget a weboldalán közzétett tartalom pontosságáért és teljességéért.

A LAVUNDA.HU nem garantálja, hogy a weboldal folyamatosan, az internetkapcsolat okozta megszakítások és hibák nélkül működik. Ha bármilyen problémája van
a weboldalunk használatával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A LAVUNDA.HU képviselője készséggel áll az Ön rendelkezésére, hogy segítséget nyújtson és segítsen a weboldalhoz való hozzáférés helyreállításában, amennyiben és amennyire ez lehetséges.

A LAVUNDA.HU megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz a LAVUNDA.HU szolgáltatásainak biztonsága érdekében, hogy megakadályozza az adatok jogosulatlan használatát vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint az adatok és bizalmas információk terjesztésének, megsemmisülésének és elvesztésének kockázatát. a LAVUNDA.HU felhasználói számára, valamint hogy megakadályozza az ilyen adatokhoz és információkhoz való jogosulatlan vagy jogellenes hozzáférést. 

6. A felhasználó jogai és kötelezettségei
A felhasználó jogosult a weboldal használatára a fenti 2. pontban leírt, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó korlátozásokkal összhangban.

A felhasználó vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatások használata során:

1. nem folytat a jelen felhasználási feltételek szerinti rosszindulatú tevékenységet;
2. nem használ technikai eszközöket vagy technikai eszközöket az adatbázisokban szereplő és a weboldalon elérhető információforrások vagy azok részeinek megszerzésére, és így nem hoz létre saját adatbázist elektronikusan vagy bármilyen más formában.
3. ne adja ki magát másnak vagy olyan személy képviselőjének, akinek a képviseletére nincs felhatalmazása, és ne vezesse félre más módon a weboldalt vagy harmadik felet a személyazonosságát vagy egy bizonyos csoporthoz való tartozását illetően;
4. haladéktalanul értesítse a Társaságot a nyújtott szolgáltatások használata során elkövetett vagy felfedezett bármilyen törvénysértésről;
5. ne vegyen részt semmilyen olyan tevékenységben, amely vírusok, robotok, férgek vagy más olyan számítógépes kódok, fájlok vagy programok használatát foglalja magában, amelyek megszakítják, megsemmisítik vagy korlátozzák a számítógépes szoftver vagy hardver, illetve távközlési berendezések működését, vagy más módon lehetővé teszik a számítógépes eszközhöz vagy számítógépes hálózathoz való nem engedélyezett hozzáférést vagy annak használatát.

7. A Társaság felelősségének korlátozása
A Társaság a Szolgáltatásokat a weboldalon keresztül a Felhasználó számára "úgy, ahogy van"; és "ahogy rendelkezésre áll" biztosítja. A Társaság nem garantálja és nem ígér konkrét eredményeket a Szolgáltatások használatából vagy a szolgáltatások hosszú távú használatából.

A Társaság nem garantálja, hogy:
1. a Felhasználó a Szolgáltatásokat folyamatosan, időben, biztonságos és biztonságos formában, illetve hibamentesen használja;
2. a Szolgáltatások minden lehetséges hibája kijavításra kerül;
3. a nyújtott szolgáltatások vagy az azok alapjául szolgáló szolgáltatások vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek;

A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért, amely a következőkből ered:
1. a Szolgáltatások használatából;
2. a Szolgáltatások használatával kapcsolatos problémákból vagy technikai működésképtelenségből;
3. a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokkal kapcsolatban letöltött anyagokból;
4. a felhasználói tartalomból;
5. a felhasználóknak a Szolgáltatásokkal kapcsolatos viselkedéséből, akár valós időben (online), akár nem (offline).

A Társaság nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a Honlaptól független problémák - szoftver, hardver, internetkapcsolat vagy vis maior - miatt nem tud hozzáférni a Honlaphoz.

A Felhasználó vállalja, hogy felelős és viseli számítógépes rendszerének vagy más, a Szolgáltatás használatához szükséges tulajdonának karbantartásával, szervizelésével vagy csatlakoztatásával kapcsolatos költségeket.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy rendszeresen beavatkozzon a weboldal teljes funkcionalitásába, beleértve, de nem kizárólagosan, a hozzáférés felfüggesztését, ha erre alapos ok van.

8. Fix bérek
A vonatkozó jogszabályok által megengedett teljes mértékben a Társaság nem felel a Felhasználó által elszenvedett károkért, amelyek: 1. közvetett; 2. későbbi; 3. véletlenszerű; 4. büntetőjogi szolgáltatások, beleértve a Szolgáltatások használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő elmaradt előnyöket.

A fentiek ellenére a Társaság felelőssége a Felhasználóval szemben a Szolgáltatások használatával kapcsolatos és azokkal összefüggő cselekményekért vagy mulasztásokért mindig a vásárlás értékének megfelelő kötbérre korlátozódik. Vásárlás hiányában a Társaság nem vállal felelősséget az Ön cselekedeteiért vagy mulasztásaiért.

9. Módosítás
A LAVUNA.HU jogosult a Felhasználási feltételeket részben vagy egészben megváltoztatni vagy frissíteni. Ebben az esetben a legfrissebb információkat ebben a szakaszban tesszük közzé. Az új "Felhasználási feltételek"; a LAVUNA.HU-n való közzétételük napjától lépnek hatályba.
Ha Ön nem ért egyet a LAVUNA.HU "Általános Szerződési Feltételekkel"; vagy azok egy részével, nem vállalunk felelősséget azért, hogy Ön meglátogatta és használta weboldalunkat.

10. Időtartam és megszűnés
Ez a megállapodás a Felhasználó általi elfogadását követően azonnal hatályba lép, és a Szolgáltatások használatának megszűnéséig hatályban marad.

11. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen megállapodás végrehajtásának alapelveként a felek kölcsönös megértést és elfogadható engedményeket érzékelnek. Ebben az értelemben a felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket a jó szándék szellemében és tárgyalások útján rendezik.

A jelen megállapodás végrehajtásából vagy annak be nem tartásából eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, nézeteltéréseket vagy követeléseket a felek közötti tárgyalások útján és mindegyikük jóakaratával rendezik.

Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban és azzal összefüggésben felmerülő vitás kérdések rendezése nem lehetséges, és annak teljesítése vagy nem teljesítése megtörténik, a felek megállapodnak abban, hogy azt a joghatósági szabályok szerint meghatározott illetékes bíróság előtt rendezik. Nemzetközi elemmel rendelkező magánjogi jogvita esetén a jogvita elbírálására illetékes bíróságot a nemzetközi magánjog szabályai szerint kell meghatározni.

A jelen megállapodás alapján az alkalmazandó jog annak az államnak a joga, amelyben az ügyvezető be van jegyezve, jelen esetben a Magyar Köztársaságé.

Megjelenés dátuma: 12/10/2021.

Utánvételes fizetés

Garantáltan biztonságos fizetés a megrendelés kézhezvételekor

Szállítás GLS futárszolgálattal 2-5 munkanapon belül

Mindig gyors szállítás megbízható futárunkkal: a GLS-sel

100%-os biztonságos fizetés készpénzzel vagy bankkártyával!

Ügyfeleink elégedettsége az első számú prioritásunk!

+36 1 445 3893

Kérdése van? Telefonon hétfőtől péntekig 10:00 és 17:00 óra között állunk rendelkezésére. Továbbá emailben bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.